نمک صورتی

نمک صورتی    این نمک همچنین به عنوان نمک هیمالیا شناخته می شود – نمک از لحاظ جغرافیایی از پاکستان (200 کیلومتری جنوب واقعی هیمالیا) بدست می آید. نمک مانند…

نمک دریایی

  این نمک از طریق فرآیندهای طبیعی مانند:تبخیر نمک آب بدست می آید ، این ترکیب از کلرید، سدیم، ید و فلوئور و دیگر مواد افزودنی تشکیل می شود و…

نمک

این متدوال ترین نوع نمک است که سدیم کلرید از عناصر اصلی آن می باشد و عمدتا از یک فرآیند شیمیایی در سطح صنعتی، استخراج می شود.هنگامی که ساخته می…