سبوس برنج

سبوس برنج دارای خواص و کار بردهای فراوانی است. سبوس یا پوسته ی برنج با ارزش ترین قسمت برنج از نظر تغذیه ای محسوب میشود. این ماده غذایی پر فایده…