گلاب

  گلاب ، آب معطر ساخته شده حاصل از گلبرگهای گل سرخ در آب است. علاوه بر این ، گلاب حاصل تقطیر گلبرگهای گل رز است ، محصول جانبی تولید…